>

Rokity Witają


Idź do treści

Menu główne:


Sprawozdanie

Sołectwo


SPRAWOZDANIE Z PRACY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ ROKIT
KADENCJA 2007-2011


SOŁTYS- Małgorzata Wierzowiecka

RADA SOŁECKA- w składzie; Krzysztof Smentoch, Marian Brzeski, Jerzy Wożniak, Jerzy Drywa,
Gerard Zblewski, Wiesław Butowski, Brunon Masowa.


Z inicjatywy Sołtysa od 2007r.odbywaja się co roku
,,SPOTKANIA Z MIKOŁAJEM" dla wszystkich dzieci z naszej wsi. Każdego roku w innej oprawie.

Pełny ekranWsteczPlayDalej


Z funduszy unijnych powstał projekt, pilotowany przez panią Sołtys pt.,,DAJ POZNAĆ SIĘ AKTYWNIE'' .
Skierowany był do dzieci i rodziców z Rokit. Z tych pieniędzy odbywały się corocznie od 2007r.
,,RAJDY ROWEROWE'' do Jasienia, ARBORETUM w Kozinie, zwiedzaliśmy Rowerowy Szlak wokół Łupawy.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Poza tym z tych samych funduszy były organizowane popołudniowe konkursy, zabawy, gry dla dzieci z rodzicami na naszym placu wiejskim, które kończyły się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Corocznie po Festynie organizowanym przez strażaków, odbywał się drugi FESTYN WIEJSKI organizowany przez Radę Sołecką. Poza wieczorną zabawą przy muzyce zespołu, czy DJ-a staraliśmy się zapewnić wszystkim przybyłym wiele atrakcji tj. gry ,konkursy dla dzieci i dorosłych, ratowniczy pokaz udzielania pomocy ofiarom wypadków samochodowych zaprezentowany przez strażacką jednostkę specjalistyczną z Czarnej Dąbrówki.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

W lutym 2009r. wraz ze szkoła przygotowaliśmy nad naszym jeziorem SPOTKANIE Z BYTOWSKIMI MORSAMI. Były nie zapomniane wrażenia.

Pełny ekranWsteczPlayDalej


Tego samego roku 20 września, zdaliśmy duży egzamin . Udowodniliśmy , ze potrafimy być dobrymi gospodarzami
,,GMINNYCH DOŻYNEK W ROKITACH''

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Wspólnie także wykonaliśmy charakterystyczny wieniec dożynkowy, który był i został wizytówką naszej wsi.

Pełny ekranWsteczPlayDalej


Ostatnim dużym przedsięwzięciem w naszej wsi jest zagospodarowanie w 2010r. terenu pod
PLAC ZABAW. Pieniądze na ten cel pochodzą z funduszu sołeckiego. Również pani Sołtys zdobyła fundusze z innych źródeł na jego upiększenie. Obok na placu wiejskim dwa lata wcześniej gmina zamontowała na stałe prąd wykorzystywany przy różnego rodzaju imprezach. Koszty tej inwestycji wyniosły około 2 tyś, zł. Tego roku ,czyli w 2011 zostanie on doposażony w zabawki różnego rodzaju. A także z projektu pani Sołtys zostaną zamontowane wiosną dodatkowe ławki i stojaki na rowery

Pełny ekranWsteczPlayDalej


W styczniu tego roku Sołectwo i Szkoła w Rokitach objęły patronat nad
I DNIEM SPORTU ROKITY 2011 -ZIMA, organizowanym przez pana Mateusza Kozłowskiego

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Jako Sołtys reprezentowałam naszą wieś na sesjach Rady Gminy, oraz wraz z panią Małgorzatą Kotłowską reprezentowałyśmy w 2007r. nasze wioski i gminę w ogólnopolskim szkoleniu pt. ,,AKADEMIA KOBIET AKTYWNYCH''-Sasino-Warszawa . Tam zdobywaliśmy wiedze jak pozyskiwać i pisać projekty o fundusze z unii.

Pełny ekranWsteczPlayDalej


A teraz na koniec Pani Sołtys , chciałaby powiedzieć ,iż praca
Sołtysa i Rady Soleckiej to ciężka praca społeczna, bez żadnych korzyści materialnych.
Chciałaby w swoim i rady imieniu podziękować wszystkim mieszkańcom ,a w szczególności tym na których zawsze mogła liczyć ,podczas realizacji sołeckich działań na rzecz naszej wsi.
Cała Rada Sołecka wraz z Panią Sołtys dziękują wszystkim strażakom z Rokit, policji, pani dr. Marioli Klasa i nauczycielom naszej Szkoły ,oraz wszystkim instytucjom i sponsorom za pomoc finansową i nie tylko. Bez ich dobrej woli i zaangażowania dużo naszych celów by się nie dało zrealizować.

OCENĘ PRACY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ POZOSTAWIAM MIESZKAŃCOM ROKIT.


Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Galeria | Projekty | imprezy | Historia | Koło Gospodyń | Stw. Rokitnik | OSP | Sołectwo | Numery Domów | Parafia | Sport | Pomoc | Gry | Rozkład PKS | Fotomalarstwo | Zespół Kaszubski | Zespół Szkół | Księga Gości | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego